Kouč uznává etický kodex

Kouč je člověk, který se hlásí k etickému kodexu koučů. Etický kodex profesionálního kouče ICF má rozsáhlá pravidla. Součástí tohoto kodexu je především:

  • Důvěrnost a úcta k soukromí klienta, zachovávání mlčenlivosti o obsahu informací z koučovacího sezení.

  • Etický kodex vyznává profesionální přístup kouče ke klientovi. Ten spočívá v jasné a srozumitelné dohodě. Profesionální kouč Vám vysvětlí, co koučink obnáší, tak abyste porozuměli povaze koučování. S koučem vytváříte cíl vašich setkání a uzavíráte společný kontrakt.

  • Profesionální kouč ctí vaše právo kdykoli koučování ukončit. Dokáže také rozpoznat, kdy má koučink pro klienta přínos a kdy je vhodné něco jiného např. psychoterapie, mentorink, poradenství apod.

  • Etický kodex znamená také vyvarování se střetu zájmů.

  • Základní uznávanou hodnotou je respekt ke klientovi a důvěra v jeho vnitřní potenciál.

Při výběru kouče se nezapomeňte informovat, zda se řídí pravidly etického kodexu.