Vůle v koučinku

Výsledkem správně vedeného koučovacího rozhovoru je také prozkoumání toho, co klient hodlá udělat. Zjišťujeme plán tzv. akčních kroků a odhodlání k jejich realizaci. Díváme se zpět na cíl a na to, jak tyto kroky cíl naplňují. Zjišťujeme opět, co by mohlo ohrozit realizaci a jak tyto překážky překonáme, jaké zdroje bude klient potřebovat a kdo by jej mohlo podpořit v uskutečnění plánu. Vedle samotného řešení vzhledem k dosažení cíle má tento přístup také tzv. pozitivní vedlejší efekty, jako je rozvoj měkkých i tvrdých dovedností klienta např. vyhledávání zdrojů, vztahová inteligence, motivace, plánování, práce se změnou, pozitivně zaměřený způsob uvažování, uvažování ve struktuře. Dobrý kouč podporuje váš plán způsobem, který je pro vás přirozený a který budete rádi používat.

Na konci koučovacího rozhovoru kouč shrnuje, čím jste během koučování prošli. Vyzdvihne momenty, které byly pro vás důležité, akční kroky vašeho plánu, naplnění vašeho cíle. Ocení vaši snahu a vaši dobrou a poctivou práci.