V čem se liší kouč od psychoterapeuta

Rozdíl mezi psychoterapií a koučinkem je především v zaměření: minulost versus budoucnost, pozitivní versus negativní.

Zatímco psychoterapeut nahlíží hlouběji do klientovi minulosti a pracuje na zvládnutí traumat a těžkých prožitků, kouč se minulostí klienta prioritně nezabývá. (Výjimkou tvoří pozitivní vzpomínky a zkušenosti klienta.) Kouč pracuje s přítomností a vždy směřuje do budoucnosti. Analýza minulosti do koučinku nepatří. Koučink cílí na nová řešení současné situace, které znamenají vystoupení ze stereotypu a nastavení nových vědomých přístupů.
Dobrý kouč vždy pozná, zda je pro klienta vhodný koučink, nebo potřebuje psychoterapii. Na straně klienta mohou existovat silné limity pro koučink, které naopak dobře zvládne psychoterapeutický přístup. Takovými limity jsou např. nezpracovaná psychická traumata, která vyžadují hlubokou psychologickou analýzu minulosti.

Dobrý kouč při zvažování efektivity koučinku pro svého klienta využívá obecných zákonitostí Beckhardova vzorce:
N x V x PK > OZ.
Vysvětlivky:

  • N=Nespokojenost se současnou situací
  • V=Vize
  • PK=První krok
  • OZ=Odpor ke změně

Tento vzorec říká, že nespokojenost klienta se současnou situací, schopnost tvořit vize a schopnost udělat první krok musí být větší, než jeho odpor ke změně. Znamená také to že, pokud je jakýkoli aspekt v levé časti vzorce nulový, tak také změna u klienta, (posun k lepšímu) při koučování se rovná nule.

V pojetí Jiřího Růžičky, Ph.D. (Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií) může být na koučink nahlíženo také jako na jednu z možných psychoterapeutických metod. Tento typ koučinku Růžička označuje jako tzv. „klinický koučink“.

Rozdíl mezi koučem, psychoterapeutem a jinými profesemi, které pracují s psychikou člověka, lidskými schopnostmi, zkušenostmi a potencionálem lze dobře pochopit na příkladu. S trochou nadsázky uvádíme přístup několika odborníků k úkolu „naučit klienta plavat“.

Jak se naučit plavat?

Když si najmete psychoterapeuta, aby Vás naučil plavat:
Pomůže vám odhalit, jaké jsou vaše psychické blokády v tom, abyste vlezli do vody. Psychoterapeut s vámi analyzuje vaši minulost a najde spojitost mezi dosavadními zkušenostmi a prožitky a schopností naučit se plavat. Poté odhalí, jaké frustrace, obavy a strachy z toho mohou pramenit. Vaše frustrace, obavy a strachy vám pomůže před vaším prvním vstupem do vody odstranit.

Když si najmete poradce, aby vás naučil plavat:
Přinese vám poutavý manuál s přesným popisem, jak dokáže plavat Michael Phelps. O plavání se dozvíte téměř všechno, dostanete katalog nejnovějších modelů plavek, plaveckých brýlí, čepic a koupacích plášťů a barevný kalendář s vyznačenými termíny plaveckých závodů. Konzultant Vám vysvětlí princip a styly plavání ze všech úhlů pohledu, které si budete přát. Poté konzultant odejde a kontaktuje vás za šest měsíců, aby zjistil, co dalšího vám může nabídnout.

Když si najmete mentora, aby vás naučil plavat:
Podrobně vás seznámí se svými vlastními zkušenostmi, když se učil plavat sám. Popíše vám, jak se naučil zvládat techniku práce s tělem pažemi a nohami. Vysvětlí vám, jak zvládnul správné dýchání, popíše, co všechno musel podniknout, než se dostal na úroveň zkušeného plavce. Poté bude se zájmem sledovat, jestli děláte stejné chyby. Bude vás opravovat a povede vás do té doby, dokud nebude schopni plavecký styl dobře zvládat.

Když si najmete kouče, aby vás naučil plavat:
Nejprve se vás zeptá „proč se to chcete naučit?“. Kouč je pevně přesvědčen o tom, že to dozajista zvládnete, bude vás povzbuzovat a bude-li třeba, ochotně poběží pro záchranný kruh. Bude neustále podporovat vaši vůli, pomůže vám vyzdvihnout vaše pokroky. To, že on sám nikdy závodně neplaval, vás nenapadne ani po té, co vesele a s chutí rozrážíte svými tempy vlny, zatímco on zůstane udýchaně stát se záchranným kruhem v ruce.