Dobrý kouč má ještě „něco navíc“

Vzdělání a dodržování etického kodexu jsou základními známkami dobré kvality koučinku. Dobrý kouč má však ještě něco navíc. „Něco navíc“ představují jeho schopnosti a dovednosti:

  • Dobrý kouč umí vytvářet hodnotný vztah s klientem. Tento vztah je rovnocenný a partnerský. Kouč vás respektuje takové, jací jste. Věří ve vás. Ví, že máte sílu a možnosti zvládnout svoji životní situaci, uskutečnit svoje cíle a sny.

  • Dobrý kouč má schopnost empatie, umí se vcítit, aktivně naslouchá a při sezení se zcela koncentruje na vás a vaše téma.

  • Odpovědností dobrého kouče je váš rozvoj a směřování k vašim cílům. Kouč vás vede ke zvědomění cílů, zvládnutí překážek, nacházení nových a zcela reálných řešení.

  • Dobrý kouč vám místo rady, pokládá „silné“ otázky, které vychází z naslouchání. To má pro klienta obrovský význam, protože díky tomu lépe objevuje „své“ vlastní možnosti řešení i vlastní cestu k nim. Dobrý kouč vám tedy neříká, co máte dělat, ale doprovází vás. Vaše cesta je tak spokojenější a rychlejší.

Kouč, kterého si vybíráte, vám musí „sedět“ po stránce lidské chemie. Je dobré poslouchat svou intuici. Na svého kouče se těšíte i jako na člověka.