Mentální trénink/sportovní koučink

Řada sportovců využívá koučink jako metodu, která účinně podporuje jejich úspěch ve sportovních výkonech. Koučink pro sportovce se často nazývá mentální trénink. Tento typ koučinku má svou kolébku právě v prostředí sportu.
Zakladatelem a průkopníkem aplikované psychologie sportu s využitím koučinku je američan Timothy Gallwey, který přichází s metodou The Inner Game, jež se zaměřuje právě na mentální trénink sportovce.
Mentální trénink vychází z předpokladu, že v lidské činnosti, tedy i ve sportu existují dvě oblasti pro zapojení našich aktivit: vnější oblast zapojení a vnitřní oblast zapojení. V těchto oblastech se pohybují naše aktivity tzv. „hrejeme hru“ na těchto hřištích. Ve vnější oblasti se hraje hra zaměřená na vnější aspekty a překážky spojené např. s technikou sportovce, fyzickou výdrží, správnou výživou, sponzorováním…Pro rozvinutí vnější hry se vytváří tým: trenér, sportovní lékař, investor…
Vnitřní hra se odehrává v mysli sportovce. Na tento typ hry se soustředí mentální trenér/kouč. Mysl sportovce vnímá mentální kouč jako motor pro motivaci a rozvinutí veškerého potenciálu sportovce. Mentální kouč pracuje se zdoláním překážek v mysli sportovce jako je strach, pochybnosti o sobě, problémy s koncentrací…které brání plnému rozvinutí potenciálu a talentu.
Sportovci navštěvují mentálního kouče když chtějí:

  • zklidnit svou mysl před důležitým závodem
  • dlouhodobě se psychicky stabilizovat
  • zdolat strach a vnitřní pochybnosti
  • maximálně se soustředit na výkon
  • podat ten nejlepší výkon, jakého jsou schopni
  • využít veškeré možnosti svého talentu

Mentální kouč chrání své svěřence před psychickou nestabilitou, vyvolanou tlakem na sportovní výkon, umožňuje udržení mentálního zdraví sportovce a největší možné využití jeho talentu.