Dobrý kouč využívá správné techniky

Dobrý kouč se řídí za prvé zákonitostmi struktury koučovacího procesu a za druhé pracuje se správnými technikami. Techniky kouč volí především s ohledem na potřeby svého klienta a také s ohledem na svůj vlastní koučovací styl, který je pro něj přirozený a typický.

Dobrý kouč dokáže na rozeznat, zda u jeho klienta převládá “vizuální“, „auditivní“, nebo „pocitový“ typ. Tato typologie je založena na principech neurolingvistického programování (NLP). Dobrý kouč pozná ze způsobu vaší řeči i vaší mimoverbální komunikace, zda jsou pro vás přitažlivější vizualizované obrazy, sluchové podněty, či zda vnímáte a vyhodnocujete svět na základě pocitů. S podněty, které jsou pro vás blízké, pak pracuje nejvíce. Mluví „vaší řečí“. Díky tomu je komunikace při koučovacím rozhovoru pro klienta příjemná, což přirozeně vnímá tak, že mu kouč prostě rozumí.

Kouči často pracují se škálami od jedné do deseti, využívají kreslení obrázků a schémat, pracují s tvorbou myšlenkových map v podobě zaznamenané struktury, využívají vaši představivost, pracují s imaginacemi, ptají se vás „co vidíte, slyšíte“ nebo „jaké máte pocity“ v různých situacích, které se vztahují k cíli.

Každý profesionální kouč využívá techniky aktivního naslouchání – povzbuzuje, parafrázuje, shrnuje, zrcadlí pocity, oceňuje klienta.

Každý profesionální kouč klade otevřené otázky, tedy takové, na které nelze odpovědět ano/ne. Tyto otázky mají na začátku tázací zájmeno „kdy?“, „kde?“, kdo?“, „jak?“, „proč?“, „z jakého důvodu?“. Často se jedná o silné otázky, které otvírají bránu k řešení klientovy situace.

Specializované techniky v koučinku, které by měl znát každý profesionální kouč, jsou např.:

  • Walt Disney model
  • Metoda tří židlí
  • Metoda tří rádců
  • Kolo rovnováhy
  • Strom životní stability
  • Energetický kotel

Při výběru kouče se zeptejte na některou techniku. Profesionálního kouče poznáte podle toho, že vám bude schopen vysvětlit, jak tato technika funguje a kdy je vhodné ji použít.