Od Sokrata k současnosti

Pokud jste si mysleli, že koučink je nová moderní metoda, která pomáhá dosáhnout vlastních cílů a realizovat svůj potenciál, jste na omylu. Kořeny koučinku totiž sahají do období 400 let před naším letopočtem. Prapůvodce myšlenky koučinku je řecký filosof Sókratés, učitel Platónův. Ten zvolil oproti tehdejším myslitelům a učitelům jiný přístup ke svým žákům. Neříkal jim, co mají a co nemají dělat, ale ptal se jich na to. Toto dotazování a naslouchání bylo později označeno jako tzv. „Sókratovský rozhovor“. Moudrý Sókratés brzy zjistil, jak jeho rozhovor funguje. Sókratés svým rozhovorem totiž aktivoval skryté zdroje svých žáků a oni byli více motivováni ke změně a k uskutečnění toho, co si opravdu přejí. Tato metoda byla zapovězena hlavně s příchodem křesťanství. Odpovědné a samostatné jednání, svobodná vůle a osud ve vlastních rukou, nebyl pro ty, co vládli a ovládali žádoucí. Tento základ, který položil Sókratés však platí v koučinku dodnes.