Realita v koučinku

Realita představuje současné podmínky, které klienta obklopují. Zjišťujeme, co se děje teď, kdo a co situaci ovlivňuje přímo, či nepřímo. Ptáme se, co klient pro dosažení cíle již udělal, zjišťujeme, jaké to mělo účinky. Prozkoumáváme také překážky a obtíže při postupu vpřed. Dobrý kouč vám pomůže nahlížet na realitu pozitivním způsobem, eliminujete tíživé pocity strachu a stresu. Zde se mohou objevit např. otázky typu: „proč to bylo dobré“?, které pomáhají ukázat schopnosti, nebo podpořit vytrvalost i ve zdánlivě frustrujících situacích. Řadě klientů pomáhá vizualizace. Kouč vám může kreslit škály a jejich naplnění, myšlenkové mapy, grafy, symboly…to vše pomáhá k pravdivému obrazu vaší reality a směřuje vás ke generování možností.