Životní koučink (life coaching)

Klienti navštěvují kauče nejčastěji v situacích, kdy se cítí jaksi uvíznutí ve své životní situaci. Mají pocit, že svůj život nemají pod svým vlivem a kontrolou, že jsou uvězněni ve své práci, vztazích, finanční situaci. Přichází s pocitem, že přešlapují na místě a nemohou se posunout dál, v jejich životě se opakují stejné situace. Rádi by našli klíč k řešení a objevili nové možnosti a obzory. Nejčastější situace, kdy klienti vyhledávají kouče, jsou:

  • když chce vyřešit nezdravé partnerské vztahy, žárlivost, nevěra, vztahová závislost
  • když se chce vyrovnat se s rozchodem/rozvodem
  • když cítí vnitřní neklid a stres, podrážděnost, přetížení, vyčerpání, poruchy spánku
  • když cítí nespokojenost v práci a malou radost z práce
  • když se cítí nedoceněný a nerespektovaný (partnerem, rodinou, šéfem)
  • když má sen, který se mu nedaří uskutečnit
  • když nemůže rozvinout svůj talent.

Životní koučink je určen přímému klientovi. To je rozdíl oproti byznys koučinku, (kdy do hry vstupuje ještě investor – firma). V životním koučinku podepisuje klient a kouč tzv. Koučovací dohodu. Dohoda obsahuje ujednání o počtu koučovacích sezení, jejich frekvenci, ceně a koučovacím cíli/tématu.

Délka a frekvence koučovacího cyklu

Životní koučink (i většina jiných typů koučinku) trvá většinou 0,5 roku až 1 rok. To je zpravidla dostatečná doba pro odstranění psychologických bariér a posun v daném tématu klienta. Některá „jednodušší“ témata lze zvládnout za 10-12 sezení již během 3 měsíců.

Lze absolvovat i jednorázová sezení, či tzv. malý cyklus tj. 3-6 sezení. Malý cyklus koučovacích sezení absolvují šťastní, úspěšní a životem naplnění klienti. To proto, aby našli nové životní výzvy.

Naopak delší doba než 1 rok není v koučování zdravá. Důvodem je to, že při dlouhém cyklu koučování může vzniknout závislost na kouči. Profesionální kouč nevytváří a nepěstuje vaši závislost na koučování a nejpozději za rok vás dovede k vašemu cíli a raduje se s vámi z jeho naplnění. Pak se s vámi rozloučí a koučování přeruší. Po čase (řádově měsíce až roky) je možné se ke koučinku zase vrátit, vyvstane-li u klienta taková potřeba.

Nejčastější frekvence koučinku bývá zpravidla vždy jednou za dva týdny, nebo jednou za týden.

Cena životního/dětského koučinku

Uvádíme orientační náhled na běžné ceny životního a dětského koučinku. Tyto ceny mohou zaznamenávat odchylky směrem dolů i nahoru.

Je třeba vést v patrnosti, že cena vyjádřená penězi není jediným kritériem, které poukazuje na kvalitu poskytované služby. Cenu doporučujeme posuzovat v kontextu všech ostatních souvislostí (vzdělání a kvalifikace kouče, zkušenost, reference atd.) Největší zárukou kvality je škola pod hlavičkou ICF/International Coach Federation), dobré reference, váš osobní dojem při jednání s koučem. Cena se může lišit i u jednoho kouče na základě osobní dohody s klientem.

CENA ŽIVOTNÍHO KOUČINKU za 60min.

KOMENTÁŘ

200 – 300 Kč Toto je cena tréninkového koučování budoucích koučů, kteří procházejí odborným výcvikem (aby jej získali, potřebují mít praxi). V jiném případě se jedná o podezřele nízkou cenu a pravděpodobně nejde o profesionální koučování.
300 – 500 Kč Cena kouče, který ukončil akreditovaný výcvik, se vzděláním na úrovni ACSTH (Aproved Coach Specific Training Hours). Tento kouč má dovednosti profesionálního kouče, potřebuje získávat zkušenosti a reference. Konečná dohoda o ceně záleží na osobním jednání s klientem.
500 – 1000 Kč Běžná cena profesionálního kouče se vzděláním na úrovni ACSTH (Aproved Coach Specific Training Hours) nebo ACC (Associate Certified Coach). Tento kouč má již zkušenosti i reference. Konečná dohoda o ceně záleží na osobním jednání s klientem.
1000 Kč a více Běžná cena velmi zkušeného kouče se vzděláním na úrovni PCC (Professional Certified Coach) nebo MCC (Master Certified Coach). Konečná dohoda o ceně záleží na osobním jednání s klientem.