Cíl v koučinku

V první rovině zaměříte se na hledání a definici cíle. To může být řešení současné situace, hledání smyslu života, mobilizace sil, rozhodování….Často se stává, že při koučovacím rozhovoru se hledá cíl dost dlouho i jedno či dvě celá sezení se mohou věnovat identifikaci toho, co je pro klienta skutečně podstatné a zároveň jasně pojmenované, reálné. Dobrý kouč vám pomůže najít to, co je významné právě pro vás. V průběhu koučování se mohou cíle postupně měnit díky tomu, že o nich začnete přemýšlet objevným a hlubším způsobem.

V koučinku má cíl svoje parametry:

  • Cíl musí být formulován pozitivně. Tento parametr vychází z poznání o lidském mozku. Náš mozek, respektive jeho racionální část (kůra mozková) si neumí nepředstavit negativní. Jinými slovy pokud formulujeme negativně, to co bychom chtěli, zaměřujeme se automaticky na svoje strachy, obavy a pocity viny. Cíl v koučinku je ale postaven na pozitivních zkušenostech klienta a směřuje do pozitivní budoucnosti.

  • Cíl musí být klientův. Zní to možná zvláštně…když klient mluví o cíli, měl by to být přece jeho cíl, že? Stává se však velmi často, že podvědomě přijímáme cíle jiných lidí např. našich partnerů, nadřízených, kolegů, kamarádů, rodičů, zkrátka lidí, kteří nás obklopují. Je normální, že lidé mají představy o tom, jak by se mělo žít. Tyto představy sdělují a přesvědčují ostatní, že právě tohle je správné. Podvědomě pak můžeme postoje ostatních přijímat za své vlastní. Dobrý kouč vám pomůže rozpoznat, co chcete skutečně vy sami a co jste převzali jako motiv či program někoho jiného.

  • Klient musí mít cíl pod kontrolou. Dobrý kouč zjišťuje, jak velký vliv máte na svůj cíl. Společně pak vymezíte to, na co vliv nemáte a to, s čím můžete něco udělat. S touto částí pak dále pracujete.

  • Cíl je v souladu s ostatními záměry klienta. Dobrý kouč vám pomůže prozkoumat, jak to, co chcete, ovlivní ostatní roviny vašeho života, další cíle a záměry. Správně nastavený cíl má být v rovnováze s dalšími aspekty, které jsou pro klienta důležité.

  • Cíl má parametry SMART (specifický, měřitelný, ambiciózní, reálný, termínovaný). Tento parametr se používá za účelem zvědomění, pojmenování, konkretizace zde již propojujeme cíl s reálnými podmínkami a možnostmi, jak vnějšími tak vnitřními.