Kdy navštívit kouče

Důvody k návštěvě kouče mohou být různorodé. Témata pro koučink se pohybují v důležitých životních rovinách, které spolu vzájemně souvisí. Při práci v jedné rovině vás kouč zároveň vede k uvědomění vlivu na ostatní životní roviny. Důležité životní roviny z nichž vznikají témata pro koučink jsou:

 • partnerské vztahy
 • práce a kariéra
 • zdraví
 • osobní růst
 • zájmy, koníčky
 • výchova dětí a vztahy v rodině
 • finanční zdraví a prosperita

Téma pro koučink nemusí být vždy jednoznačné. Je to dáno tím, že životní roviny se prolínají, realita kolem nás je poměrně složitá, žijeme hekticky a ve stresu, nemáme dostatek času…zkrátka ovlivňuje nás mnoho aspektů. Dobrý kouč vám pomůže vydefinovat to, co je pro vás klíčové a s čím je potřeba začít. Nejčastěji navštívíte kouče:

 • když chcete uzdravit své sebevědomí
 • když chcete mít funkční partnerské a přátelské vztahy
 • když chcete rozvinout svou kariéru, být spokojeni v práci
 • když chcete uvolnit stres, dobře spát
 • když chcete odhalit a posílit svůj talent
 • když chcete vychovat šťastné dítě
 • když chcete uskutečnit sen
 • když chcete být finančně nezávislí

Kouč uzavírá s koučovaným vždy dohodu, která se týká tématu – roviny, která se má u klienta posunout, pozitivně změnit. Obsah takové dohody záleží také na tom, jaký typ klienta kouče vyhledá.
Běžný klient vyhledává životní koučink. Firmy se zaměřují na oblast byznys koučinku, která se může dále dělit např. na koučink pro top management, koučink pro obchodníky, koučink pracovního týmu apod. Další oblastí je specifická oblast sportu, někdy také nazývaná mentální trénink sportovce. Stále větší popularitu získává také koučink zaměřený na děti. Nejběžnější součné roviny koučinku jsou:

 • Životní koučink (Life coaching)
 • Byznys koučink (Bussines coaching)
 • Mentální trénink/sportovní koučink
 • Dětský koučink (Life coaching for kids)