Dobrý kouč využívá koučovací strukturu

Dobrý kouč se při rozhovoru využívá strukturu koučovacího procesu. Koučovací proces má svůj úvod. Dobrý kouč vás vřele přivítá. Je patrné a to nejen z jeho slov, že vás rád vidí.

V hlavní části koučovacího rozhovoru společně prozkoumáváte roviny: cíl, realita, možnosti, vůle. Začínáme vždy s cílem a pokračujeme s realitou, která ho obklopuje, generujeme možnosti a zjišťujeme klientovo odhodlání učinit akční kroky. Během koučování se roviny mohou i prolínat. Úlohou kouče je následování přirozeného pohybu klienta ve všech rovinách. Dobrý kouč ponechává klientovi tolik prostoru, kolik v dané rovině potřebuje.