Kouč pomáhá při odstraňování psychických bariér

Málokdy dokážeme využívat svoje osobní stránky a svůj potenciál opravdu naplno a efektivně. Práci s vlastními možnostmi nám často komplikují různé psychologické bariéry jako je:

 • Pocit viny
 • Předchozí negativní zkušenost
 • Strach ze změny, obava riskovat
 • Stres
 • Nízké sebevědomí, malý respekt ke svým schopnostem
 • Snění bez konkrétních představ
 • Nedostatek sil k překonání současné situace, neschopnost vidět různé alternativy pro svou situaci
 • Plnění očekávání druhých, kladení sebe sama na druhé (třetí, páté, poslední) místo

Kouč vychází z postoje, že vaše budoucnost není určena jen tím, co jste zažili v minulosti. Věří, že jste schopni změny a pracuje se současností (tzv. status quo) a s odkazem na budoucnost, kterou si přejete. Změna, k níž koučink vede, umožňuje překonat psychologické bariery, které si klient vytvořil a které brání jeho snům, cílům, přáním. Kouč vám pomůže pojmenovat tyto bariéry, ale nesoustředí se na jejich hlubokou analýzu. Místo se toho zaměří na změnu tj. mobilizaci vašich sil k tomu, čeho chcete opravdu dosáhnout. To samo o sobě často umožní bariéru rozbít. Nejčastějšími výsledky bariéry rozbité pomocí kouče je fakt že:

 • Více si sebe vážím a lépe si rozumím (zvýšení sebevědomí)
 • Rychleji a přesněji se rozhoduju (posílení rozhodovacích schopností)
 • Moje důležité životní oblasti (rodina, partner, děti, práce, zájmy, finanční jistota, přátelé…) jsou naplněné a vyvážené
 • Snadněji dosahuji svých cílů, přání, snů (větší soustředění na výsledky)
 • Lépe pracuji s časem a prioritami
 • Vnímám vlastní svobodu i odpovědnost za svůj život
 • Vím přesně, co chci.