Možnosti v koučinku

V této fázi koučovacího rozhovoru tvoříme co největší balík možností, které postupně prozkoumáváme. Snažíme se najít klientovo nejsilnější řešení. V této fázi klient přemýšlí tvůrčím způsobem. Řada klientů potřebuje dostatečný čas na „zrození nápadu“. Dobrý kouč je trpělivý, pracuje s tichem, pozná, kdy klient usilovně přemýšlí a poskytne mu dostatečný prostor. Prozkoumáte otázky typu „ co byste mohl udělat?“, „co by udělal ve Vaší situaci Váš nejlepší přítel?“ „co ještě Vás napadá?“ Dobrý kouč soustředí klienta na obrazy pozitivní budoucnosti, může používat i otázky typu: „představte si, že se to stalo, jak se v tom řešení cítíte, co vidíte, slyšíte?“ „Jaké kroky jste musel udělat na cestě k tomu, aby se to stalo?“ „Co jste k tomu potřeboval?“ V této rovině kouč umožní klientovi zamyšlení nad různými variantami postupu vpřed při čemž stále zachovává pravidlo „nehodnotit“, nepředkládat své subjektivní názory, věřit cestě, kterou si klient vybral a dát mu šanci dobře ji propátrat.