Kouč je vzdělaný ve svém oboru

Kouč je člověk vzdělaný ve svém oboru, což je základní standard profesionality a kvality jeho práce. V našich podmínkách se bohužel můžeme setkat se zástupem „falešných“ koučů, kteří v lepším případě vzešli z lektorů tzv. měkkých dovedností, nemají akreditované vzdělání a jsou samouci v oboru. Tito lidé většinou umí aktivně naslouchat a setkání s tímto „falešným“ koučem může být inspirující, ale zpravidla nemá jiný přínos. V horším případě se jedná o „kouče z ulice“, kteří si prostě začali povídat s lidmi a říkají tomu koučink. Tato skupina je nebezpečnější, protože Vám může i ublížit. Tyto lidé rádi radí a dávají vlastní recepty na šťastný život, nebo (a to je velmi nebezpečné!) dokáží využívat vaší důvěry, jsou zkušení manipulátoři, snaží se postupně a skrytě nahlodat vaše sebeuvědomění, zbavují vás osobní identity, vymývají mozek.
Je zřejmé, že při výběru kouče je třeba ptát se po jeho vzdělání. Dobrý kouč by měl projít tréninkovým programem a získat certifikát pod akreditovanou organizací. V našich podmínkách existuje celá řada škol s různou úrovní. Nejuznávanější organizací, která vzdělává kouče je ICF (International Coach Federation). ICF je mezinárodní organizace, která má pobočky a školy také u nás a zaručuje vysokou profesionalitu svých koučů. Standardy ICF se opírají o přístup dvou zakladatelů koučinku Johna Whitmora a Timothy Gallweyho.

Kouč, který prošel certifikovaným vzděláváním ICF, může získat tyto certifikáty (tituly):

Certifikát/Titul Hodiny teorie Tréninkové hodiny Hodiny s klientem Hodiny s mentorem

ACTP

(Accredited Coach Training Program)

120

ACSTH

(Aproved Coach Specific Training Hours)

120 90

ACC

(Associate Certified Coach)

120 90 100 10

PCC

(Professional Certified Coach)

120 90 750 10

MCC

(Master Certified Coach)

120 200 2500 10

Při výběru kouče si ověřte, jakou školou prošel a jaký stupeň vzdělání dosáhl. Kvalitní koučink Vám může nabídnout již ACSTH kouč a ACC kouč. Kouči s úrovní PCC a MCC jsou většinou cenově dostupní spíše pro firmy.