Sny jsou cesta k sobě

Uvědomili jste si někdy, že téměř polovina našeho života se odehrává ve víceméně nevědomém stavu? Pravidelně uléháme ke spánku a ocitáme se ve snovém světě. Snový svět nemusí přicházet jen během spánku a v noci, ale i během dne se mnohdy zasníme a jakoby nejsme přítomni v daném okamžiku právě probíhající reality. Neprožíváme přítomnost a tady a teď, ale ubíráme se v myšlenkách, představách, pocitech jakoby do jiné dimenze, než je žití v přítomnosti. Ať už sníme ve dne či v noci, otázkou zůstává, jaký význam mají naše sny a co nám přinese snaha se jimi zabývat.

Člověk, který si chce uspořádat život, by neměl opomínat snové vize

Sny jsou symboly, které nesou svá poselství. Sen, jako symbol je spontánně vzniklý nositel významu, který nám zpřítomní obsahy, k nimž bychom se jinak nedostali. Naše snící duše disponuje pokladem životních obsahů a možností. Člověk je pouze z malé části vědomou osobností. Naše duševní rozpoložení a mysl se dalekosáhle řídí a sytí obsahy, které se vynořují z nevědomí. Právě sny jsou řečí našeho nevědomí. Člověk, který si chce uspořádat svůj život, by proto neměl opomínat snové vize.

V žádném případě to neznamená únik a popírání reality bdělého života, ani patologické denní snění. Chorobný snílek je někdo zcela jiný, než ten, kdo aktivně prožívá svůj vnitřní svět a utváří ho. Právě tak, jako existuje únik od reálného světa do světa snu, existuje i únik před snem do světa skutečností – unik před vlastním nitrem. Odkrývání vlastního nitra totiž může našemu vědomí připadat nebezpečné a budit strach.

Přírodní národy naslouchající svému nevědomí a směřují život k plnosti

Je pravda, že zabývání se sny zní v naší kultuře poněkud ezotericky. Naše kultura je charakteristická svou orientací na vnější svět. Existují však i jiné kultury (přírodní národy, hinduismus budhismus), které své hodnoty hledají a nalézají v „jiné“ skutečnosti vnitřního světa, jemuž podřizují vnější život. Zatímco přírodní národy naslouchají mínění nevědomí, pro nás Evropany se silně vyvinutým vědomím je takové pojetí často nepřijatelné. Není něco v nepořádku, jestliže se zaměřujeme pouze na vědomé postoje a nevědomí považujeme za nepodstatné a vlastně jej bagatelizujeme?  Připustit variantu, že náš život a jeho prožívání je obojí: vědomí i nevědomí a brát v úvahu obě stránky, znamená cestu vlastního poznání, větší vnitřní svobody, větší spokojenost sám se sebou a v neposlední míře i dovednost lépe se rozhodovat a umět svůj život směřovat k plnosti a prožívání štěstí.

Výklad snu jako křehké poselství

Výklad snu může být součástí životní koučinku. Je velmi důležité, aby Vaše sny zůstaly v rukou takového odborníka, (psychoterapeuta či životního kouče), který prošel speciálním výcvikem. Jako životní koučka s tímto typem výcviku se k výkladu snů uchyluji v situacích, kdy si klient chce ozřejmit hlubší významy svých životních zkušeností a hodnot. Tato práce vyžaduje velmi citlivý a jemný přístup. Citlivost a jemnost tohoto přístupu spočívá v napojení na osobitou výjimečnost klienta a provázení ho při výkladu s ohledem na verbální i neverbální projev a na vnímání jeho pocitových prožitků.

Člověku, který chce pátrat po poselstvích svých snů, bych v žádném případě nemohla doporučit uchýlit se do výkladů pomocí snářů či různých věštců apod. Jde o to nezkreslit sen. Jakmile totiž vnutíme nějaké schéma, jež vymyslelo vědomí, nebo nějaká teorie, pravé poselství unikne, znehodnotí se, a nebo (a to může být nebezpečné) význam se zkreslí či překroutí. Je třeba mít na paměti, že v nevědomí probíhají smysluplné procesy a není nic nebezpečnějšího, než přijetí hotového názoru na relativně neznámou věc. Je to jako bychom se pustili do pitvání křehkého a něžného zvířátka (naší duše), jehož podstata a krása onou pitvou vyprchá, rozplyne se, zničí se. Správný odborník, zachází se snem velmi zlehka, právě jako s křehkým, něžným a trochu plachým zvířátkem.

Během výkladu snu odkrývá snící za doprovodu životního kouče či psychoterapeuta scénu snu. Tedy to, kde a kdy se snový příběh odehrává, jaké postavy se v něm objevují a jaké emoce to ve snícím vyvolává, tedy „jak mu v tom či onom obraze je.“ Výklad trvá poměrně dlouhý čas (alespoň 60minut), během kterého snící svůj sen převypráví několikrát. Většinou se ozřejmí větší a větší detaily celé scény. Sen se najednou stane smyslově reálný. Většinou převládá optický-vizuální prvek, vyskytují se ale i ostatní smyslové kvality (chuť, sluch, hmat, čich…). Řada snících mluví o tom, že svůj snový obraz po výkladu vidí plasticky, jakoby ve 3D dimenzi. V této fázi se kouč ptá snícího, jak si obrazy vysvětluje. Snící může zpočátku nevědět, ale téměř vždy se po fázi „nevím“ vynořují významy snových obrazů, které mají souvislost s bdělým životem snícího klienta. Řada těchto významů má podobu tzv. „aha momentů“ a řada z nich vyvstane a doběhne klientovi i za několik dní po výkladu snu.

Sen o ženě v tůňce a vodopádu

Uvádím nyní sen klientky, která říká:

„Můj sen tvoří vlastně jen jeden obraz. Ležím v malé tůňce v potoku. Ležím na tmavém a místy zeleném, mechem porostlém kameni. Jeho povrch je chladivý, pevný a měkký zároveň.

 Jsem nahá a ležím na boku. Moje tělo je dominantním prvkem celého obrazu, je bílé a vytváří kontrast s okolím, jeho tvary a ženské křivky jsou velmi patrné. Nade mnou se zrcadlí hladina, vidím svět skrze čirou průzračnou a přesto barevnou vodu. Dívám se do volné přírody, kolem vidím louku lesy a nebe. Siluety okolního světa jsou díky pohledu přes hladinu pohyblivé a barevnější. Je pozdní odpoledne.

Je mi dobře. Cítím klid, cítím se dobře ve svém těle, jsem to já a připadám si žensky, ale ne smyslně, spíš jako víla, či nějaká éterická bytost. Je zvláštní, že můžu dýchat, divím se tomu, ale přijímám to. Mám rozprostřené vlasy dozadu za hlavu. Ty vlasy jako by splývaly s vodopádem. Temeno mé hlavy je součástí toho vodopádu. Vnímám přechod z klidné tůňky do klokotu padající vody. Vnímám kontrast klidné a vlnité vody v tůňce s živostí a zurčením toho vodopádu. Cítím se svobodná, nezávislá, krásná.“

Jedná se o ženu, jež prošla manželstvím, ve kterém zažila domácí násilí, manipulaci, psychický teror, ponižování, neúctu, ne-respekt vlastní osoby, fyzické útoky. Uplynula již nějaká léta od odchodu a táhlého rozvodu a bylo třeba kromě celé řady praktických a pragmatických kroků, udělat také hodně práce v oblasti uzdravování vlastní psyché, nebo duše, chcete-li. Díky tomuto snu a jeho výkladu si žena uvědomila, že své trauma má již z velké části zpracované. Bylo pro ni objevné vidět sama sebe jako nezávislou, svobodnou. Lépe si uvědomila, kým vlastně je a to, že dokáže dýchat i bez partnera, nebo právě proto, že od něj odešla. Voda a nahé tělo pro ni znamenají přirozenost, kterou dříve musela skrývat a podřizovat se přáním a potřebám někoho jiného. Svět jí nyní nabízí možnost být sama sebou, realizovat se, vidět všechny jeho barvy vůně a chutě. Velkými hodnotami, které se snem zviditelnily, jsou klid, bezpečí a zároveň svoboda a možnost utvářet svůj život. Výklad snu jí pomohl na cestě k budování víry v sebe a hojení léty podkopávaného sebevědomí.

Přeji Vám mnoho štěstí, úžasné dny a krásné sny,

Mirka Bartošová,

životní koučka